Bekeringsverhalen


Zuster Rabi'a

 


Mij is regelmatig de vraag gesteld: “Hoe ben je moslim geworden?”
Een heel reële vraag, zou je denken. Toch is de vraag een stuk gemakkelijker te stellen, dan het antwoord erop te geven. Het is niet simpelweg een opsomming van gebeurtenissen die geleid hebben tot mijn sjahada.
Het is ook niet een pad dat iedereen bewandeld wanneer hij of zij moslim wordt. Sommige mensen reizen de wereld rond en hebben enorm veel kennis van de islam, maar hun hart blijft bevroren. Anderen horen slechts één woord of zien een teken en worden met nauwelijks kennis moslim.
Ik had niet ineens “het licht” gezien, God heeft niet persoonlijk met mij gesproken, noch was het een bewuste keuze van de ene op de andere dag.
Ik kan niet anders zeggen dan dat Allah (Glorieus en Verheven is Hij) mij heeft uitgekozen om op het Rechte Pad te leiden.

Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

Terug