De Profeet Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam)Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was een wees. Zijn vader stierf voordat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) werd geboren en zijn moeder stierf toen zij nog heel jong was. Dit is waarom Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) opgroeide bij zijn opa, Abdoel Moetallib. Later woonde hij bij zijn oom, Aboe Talib. Allebei hielden ze heel veel van Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en allebei zorgden ze heel goed voor hem.

 

Toen hij groot werd en sterk genoeg om te werken zorgde Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) voor de schapen buiten de stad Mekkah. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was nog een jongen toen hij als schaapherder werkte. Later toen hij opgroeide tot een jongeman nam Mohammed's (sallallahoe aleihi wa salaam) oom Aboe Talib hem mee op handelsreizen.

 

Veel mensen die in Mekkah woonden waren handelaars en zij gingen vaak op lange reizen. Met hun kamelen brachten ze veel goederen naar Mekkah. Dit was een hele goed en spannende ervaring voor Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en toen hij later ouder was leidde hij zelf de handelsreizen. In Mekkah woonde een rijke weduwe en haar naam was Khadidja. Zij nam Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) aan om handelsreizen voor haar te maken. Zij had daarin een hele goede keus gemaakt, want Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was een hele eerlijke handelaar en ook heel succesvol. Later trouwden Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en Khadidja met elkaar. Ze kregen kinderen en hadden een gelukkig en vredig leven in Mekkah.

 

De jaren gingen voorbij en Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) werd ouder en hij begon diep na te denken over een heleboel dingen. Ook al was Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) heel gelukkig met zijn gezin, er waren verschillende dingen die hem zorgen maakten. Hij ging vaak naar de bergen buiten Mekkah en in de grot Hira zat hij altijd alleen na te denken. Hij vroeg zich af hoe het kon, dat hij eerst een arme wees was en nu zo'n rijke man met een goede vrouw en lieve kinderen en toch was hij niet helemaal gelukkig. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) wist heel goed wat hem dwars zat, namelijk wat er aan de hand was in Mekkah. De mensen daar wilden de arme mensen niet helpen. Ze wilden de wezen niet helpen en ook wilden ze niet voor de zieke mensen zorgen. Het enigste wat ze wel wilden was veel geld hebben en als ze dat hadden dan wilden ze nog meer! Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) maakte zich hier vele jaren zorgen over. Toen hij veertig jaar oud was en hij op een dag in de grot bij de berg Hira was, zag hij een engel. Die engel was Djibriel en hij zei tegen Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) : 'Lees in de Naam van jouw Heer Die alles gemaakt heeft, Die de mens uit een bloedklonter heeft gemaakt.' Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) wist meteen wat dit betekende. Hij moest naar Mekkah gaan en de mensen vertellen dat Allah de mensen heeft gemaakt.

 

Allah heeft alles gemaakt wat de mens nodig heeft. Daarom moeten de mensen dankbaar zijn tegenover Allah. Ze moeten alleen tot Allah bidden en alleen Hem gehoorzamen. Het is de Wil van Allah dat er voor de arme en zieke mensen gezorgd moet worden, en dat de mensen hun best moeten doen om goede dingen te doen en een goed leven te leiden. Na de dood zullen de mensen die goed hebben geleefd, beloond worden voor alle goede dingen die ze hebben gedaan. Maar de mensen die alleen maar slechte dingen willen doen zullen heel erg gestraft worden, tenzij ze spijt tonen en Allah om vergiffenis vragen. Eerst was Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) een beetje bezorgd, want hij had nog nooit een engel gezien. Maar hij wist dat de engel hem antwoorden had gegeven op de vele vragen die hem dwars zaten. Een hele tijd had Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) zich al afgevraagd wie het was die hem hielp, nu wist hij dat het Allah was. Hij had zich afgevraagd waarom de mensen in Mekkah zo gemeen en gierig waren tegen de arme mensen. Nu wist hij dat dat was, omdat zij Allah niet gehoorzaamden. Allah heeft de mensen geschapen en alles wat in de wereld is gemaakt, dus de mensen moeten alleen Allah gehoorzamen.

 

Toen Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) terug ging naar de stad Mekkah, vertelde hij zijn vrouw wat er gebeurd was en alles wat de engel tegen hem had gezegd. 'Allah zal jou nooit vernederen,' zei Khadija tegen haar man, 'omdat jij vele goede dingen doet. Jij houdt families bij elkaar. Jij zorgt voor de zwakke en arme mensen, jij helpt de mensen als ze iets nodig hebben, jij ontvangt gasten en jij bent altijd eerlijk.' Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was heel blij dat zijn vrouw, net als hij, geloofde en vertrouwde in Allah. Hij begon zijn vrienden te vertellen over de engel Djibriel en wat de engel tegen hem had gezegd. Eerst wilden alleen maar een paar mensen luisteren naar wat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) te vertellen had. De meeste mensen negeerden hem gewoon, want ze hadden het veel te druk met geld verdienen en ze hadden helemaal geen tijd en ook geen zin om aan Allah te denken. Gedurende deze periode , en ook erna, bleef de engel Djibriel Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) bezoeken en altijd herinnerde hij Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) aan hetzelfde. En dat was dat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) gekozen was door Allah als profeet en het was zijn plicht om de mensen te vertellen dat ze goede dingen moesten doen en niemand anders dan Allah mochten aanbidden. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) moest hen zeggen om hun geld aan de arme mensen te besteden die zelf niet genoeg geld hadden. Eindelijk begon Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) te praten met de mensen van Mekkah. Hij koos mooie woorden om de mensen te vertellen over de wensen van Allah, hij hoopte dat de mensen zich aangetrokken zouden voelen tot wat hij te zeggen had. Hij zei: ' Als je genoeg gegeten hebt, en er is iemand die arm is en die honger heeft, dan moet je diegene wat van jouw eten geven en geef hem wat kleren om te dragen. Er moet gezorgd worden voor de zieke mensen en de wezen. Als je al deze dingen doet, zoals Allah dat wil, dan zul je beloond worden. Maar als je weigert, en je bent gewaarschuwd, dan zul je heel zwaar gestraft worden.' Jammer genoeg lachten de meeste mensen uit Mekkah hem uit. En wat nog erger was, was dat ze weigerden Allah te aanbidden en ze bleven beweren dat het belangrijker was om veel geld te verdienen. Sommige mensen gooiden zelfs stenen naar Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en ze vermoorden sommigen die de Profeet volgden en die in Allah alleen geloofden. De mensen in Mekkah die niet wilden geloven werden steeds bozer en na een tijdje besloten ze dat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam), zijn gezin, familie en vrienden maar uit Mekkah weg moesten.

 

Dus ze stuurden hen naar een vallei in de bergen buiten Mekkah en niemand mocht hen bezoeken of hen eten brengen. Ze moesten hier bijna drie jaar lang blijven en ze hadden vaak hele erge honger. Omdat ze niet genoeg eten hadden aten ze vaak bladeren van de bomen. Het leven was niet zo makkelijk en Khadidja stierf. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was heel erg verdrietig. Toen kwam de engel Djibriel en die legde uit aan Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) dat Allah hem wilde helpen. Hij moest met zijn vrienden en familie weggaan uit Mekkah en naar een andere plaats gaan, Medinah. De engel Djibriel vertelde Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) dat de mensen daar wel naar Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) wilden luisteren. Dus Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) zei tegen zijn kinderen en vrienden Mekkah te verlaten en naar Medinah te gaan. Iedereen die in Allah geloofde verliet Mekkah. De laatsten die weggingen waren Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en Aboe Bakr, zijn goede vriend.

Maar de mensen van Mekkah waren niet tevreden met alleen Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) uit Mekkah te verdrijven, nu wilden ze hem ook vermoorden omdat hij hen steeds waarschuwde voor de slechte dingen zij deden.

Maar het lukte toch om te vertrekken toen de mensen uit Mekkah op weg waren om hem te vermoorden. Mohammeds (sallallahoe aleihi wa salaam) jonge dappere neefje, Ali, ging in het bed van Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) liggen, zodat de mensen zouden denken dat hij Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was. Maar Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en Aboe Bakr waren allang weg, ze verstopten zichzelf in een grot zodat niemand hen zou kunnen vinden. Toen de mensen er achter kwamen dat het Ali was die in het bed van Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) lag en dat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) weg was, werden ze heel erg boos. Maar ze konden er niets meer aan doen. Medinah was heel anders dan Mekkah. Hier had Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) meer vrienden dan vijanden. Maar de mensen uit Mekkah lieten hem nog steeds niet met rust. Ze volgden hem naar Medinah om oorlog te voeren. Maar Allah hielp de Profeet en degenen die hem volgden en Hij hield ze veilig. In Medinah kreeg Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) nog steeds Boodschappen van Allah via de engel Djibriel. Deze boodschappen werden opgeschreven in een boek en dat Boek heet de Qoraan.

 

In de Qoraan kunnen we alles lezen wat Allah tegen de mensen heeft gezegd. De Profeet (sallallahoe aleihi wa salaam) en zijn vrienden bouwden in Medinah een moskee waar ze vijf keer per dag gingen bidden. Elk jaar gingen ze vasten gedurende een maand. Tijdens deze maand aten en dronken ze overdag helemaal niets. Ze trainden zichzelf voor Allah om zonder eten en drinken te leven. Zo leerden ze om met weinig eten te leven. Op deze manier hielden ze eten over om aan de arme mensen te geven. Ook gaven ze de arme mensen wat van hun geld. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en zijn vrienden geloofden in Allah alleen en ze aanbaden Hem alleen. Ze gehoorzaamden Allah en ze volgden Zijn Bevelen op en daarom noemden zij zichzelf moslims. Mensen die in Allah alleen geloven, en die leven zoals het voorgeschreven staat in de Quran heten moslims.

 

Maar mensen die niet in Allah alleen geloven, die weigeren om Hem te gehoorzamen en die zelfs de moslims willen doden door oorlog te voeren, die zijn geen moslims. Zij zijn de ongelovigen. Vele jaren moesten Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en zijn vrienden zichzelf verdedigen tegen vijanden. Maar in deze gevechten hielp Allah Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en zijn vrienden. Na een tijdje begonnen de ongelovigen te zien dat door Allah's Hulp Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) veel sterker was. Op het laatst zeiden zij tegen zichzelf: 'We moeten ophouden met vechten, want niemand is sterker dan Allah. We kunnen Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) niet verslaan want Allah helpt hem. Het is beter voor ons om ook in Allah te geloven en Hem te aanbidden.' Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en zijn vrienden waren heel erg blij dat de lange oorlog eindelijk was afgelopen. Allah had hen geholpen zoals Hij beloofd had en ze konden terugkeren naar Mekkah, waar ze eerst alleen een kleine groep mensen waren die in Allah geloofden. Toen ze in Mekkah aankwamen gingen ze eerst samen bidden. Sommige mensen bleven in Mekkah en andere mensen gingen weer terug naar Medinah waar ze een huis hadden. Maar een keer per jaar gingen de mensen van Medinah naar Mekkah omdat de Ka'ba daar is.

 

De Ka'ba is een stenen huis zonder ramen. Het ziet eruit als een kubus. Het is gebouwd door de Profeet Ibrahiem (aleihi salaam) die vele jaren voor Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) leefde. Wanneer je de Ka`ba ziet, dan wordt je eraan herinnert wat Allah tegen de mensen heeft gezegd en wat de mensen altijd moeten doen. Ze moeten in Allah geloven, Allah alleen aanbidden en er altijd naar streven om goede dingen te doen. Dit zijn de Bevelen van Allah voor de mensen. Allah heeft een heleboel profeten met boodschappen gestuurd naar de mensen. Allah is de Schepper van de mensen en de aarde. Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was de laatste Profeet en toen hij stierf, liet hij de Qoraan achter waarin alle boodschappen van Allah aan de mensen in staan. In de Qoraan staan ook vele verhalen van andere profeten.


Terug