Op welke manier verhoogt Islam de status van vrouwen?Volgens de Koran zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig voor God; vrouwen worden niet beschuldigd van het schenden van de ‘verboden vrucht’,

noch is hun lijden gedurende zwangerschap en geboorte een straf voor deze daad. Islam ziet de vrouw,

of zij nu alleenstaand is of getrouwd, als een individu met haar eigen rechten, met het recht om haar eigen bezittingen en verdiensten te beheren en uit te geven.

 

Een huwelijksgift wordt door de bruidegom aan de bruid gegeven voor haar eigen gebruik.

En zij behoudt haar eigen familienaam in plaats van de naam van haar man aan te nemen.

De rollen van mannen en vrouwen zijn toegespits op samenwerking en het aanvullen van elkaar.

Rechten en verantwoordelijkheden van beide seksen zijn billijk en evenwichtig in hun totaliteit.

Van zowel mannen als vrouwen wordt verwacht dat zij zich op een bescheiden, simpele en waardige manier kleden.

 

Bepaalde kledinggewoontes die in bepaalde Moslimlanden worden gevonden zijn vaak een uitdrukking van plaatselijke

gewoonten in plaats van godsdienstige principes. Eveneens weerspiegelt de behandeling van vrouwen in sommige gebieden van

de Moslimwereld vaak culturele gewoontes, die niet in overeenstemming zijn, zo niet tegenovergesteld zijn aan de oorspronkelijke Islamitische leer.

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:

 

“De meest volmaakte in het geloof is degene die de beste manieren heeft en het vriendelijkst is tegenover zijn vrouw.”


Terug