Islam

Inleiding
Alle lof is aan God, de Heer der werelden, de Barmhartige, de Genadevolle.

Heerser van de Dag des Oordeels.

U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp.

Leid ons op het Rechte pad, het pad van degenen die

Uw gunsten hebben verkregen; niet van diegenen op wie Uw Toorn is nedergedaald, noch van degenen die zijn afgedwaald.

 

Islam is geen nieuwe godsdienst, maar een hoogtepunt en vervolmaking van diezelfde fundamentele waarheid die God door middel van al Zijn Profeten aan de mensen heeft geopenbaard. Een manier van leven die gekenmerkt wordt door vrede met de schepselen van God, door onderwerping aan God en een verbintenis met Zijn leiding.


Wie zijn de moslims?
Meer dan een miljard mensen van alle rassen, nationaliteiten en culturen over de gehele aarde zijn Moslim Ė van de rijstvelden in IndonesiŽ tot de woestijnen in het hart van Afrika; van de wolkenkrabbers in New York tot de bedoeÔenkampen in ArabiŽ. Slechts 18% van de moslimbevolking woont in de Arabische wereld; een vijfde wordt gevonden in Afrika ten zuiden van de Sahara; en de grootste Moslimgemeenschap ter wereld bevindt zich in IndonesiŽ. In grote delen van AziŽ leven Moslims; terwijl er aanzienlijke minderheden leven in China, India, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Oost en West Europa. .


Wat geloven moslims?
Moslims geloven in de Ene, Unieke, Onvergelijkbare, Genadige God. De Enige en Onderhouder van het Universum; in de Engelen die door Hem zijn geschapen; in de Profeten door wie zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden; in Gods volledige beschikking over het lot, hetzij goed of kwaad; en in het leven na de dood. Moslims geloven dat God zijn Boodschappers en Profeten naar alle mensen heeft gestuurd en dat de laatste boodschap aan de mensheid; een bevestiging van de eeuwige boodschap en een opsomming van al hetgeen wat daarvoor is gekomen, geopenbaard is aan de laatste Profeet Mohammed(vrede zij met hem) door de aartsengel GabriŽl.