Wat is de KoranDe Koran is een volledig document van de exacte woorden zoals geopenbaard door God via de Engel Gabriël aan de Profeet Mohammed.

De Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere Moslim.

Het behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aangaan – wijsheid, aanbidding en wet –

maar het basisthema is de relatie tussen God en zijn schepselen. Tegelijkertijd verschaft de Koran

ons de richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, gepast menselijk gedrag en eerlijke economische principes.

Naast de Koran verwijzen Moslims ook naar het leven van de Profeet (vrede zij met hem) als de tweede bron van leiding.

Geloof in de Soenna, het voorbeeld van de handelingen van de Profeet, vormt een essentieel onderdeel van het Islamitisch geloof.


Terug