De geschidenis van moskee Arrahman

 Tot 1982 had de Marokkaanse gemeenschap van Bredase moslim geen beschikking over een eigen gebedsruimte. De vroegere gastarbeiders verrichtten hun dagelijkse gebeden in de pensions waar ze in groepjes van zes tot tien personen verbleven.
Lees meer

Wie zijn wij

Moskee Arrahman te Breda houdt zich bezig met diverse zaken omtrent de islam en zet zich in voor een verscheidenheid aan doelgroepen.
Naast de gebeden worden met enige regelmaat de navolgende activiteiten georganiseerd:

• Lezingen (Arabisch-Berbers-Nederlands).
• Religieuze bijeenkomsten.
• Koranlessen voor kinderen & volwassenen.
• Diverse cursussen voor volwassen (Arabisch-Koran-Islam).
• Rondleidingen voor zowel bedrijven, instanties als particulieren.
• Diverse overleggen met de omgeving, gemeente en andere instanties.

 Hiernaast steunen wij diverse maatschappelijk instanties. Hierbij kunt u denken aan instanties die zich inzetten op sociaal-cultureel gebied.
 


ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling,
Moskee Arrahman is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Deze Anbi-status houdt in dat Moskee Arrahman geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de moskee.
Voor u betekent het dat giften aan de moskee aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl

Maatschappelijk betrokken

Bidden of een kop thee drinken kan bij de moskee Arrahman. Moskee Arrahman is maatschappelijk en sociaal betrokken in Breda en omgeving.
Het team van de Arrahman moskee zet zich in voor iedereen die dat nodig heeft en voor verbetering van de buurt.
In de Arrahman moskee komen dagelijks 100 mensen bidden. Op vrijdag zijn dit er ruim 600.
De moskee is iedere dag geopend vanaf vroeg in de ochtend tot zeer laat in de avond.
Een imam houdt voordrachten, daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers die zorgen dat de moskee blijft draaien. De vrijwilligers zetten zich fulltime in voor de moskee en zijn ook betrokken bij onder meer diverse activiteiten in Breda. Moskee Arrahman is tevens lid van Platform Marokkanen Breda